Kod Wibracji

Czy wiesz o tym, że każdy człowiek, każda jego komórka i narząd w ciele mają swój indywidualny i unikalny kod wibracji, dzięki któremu mogą komunikować się z całym Wszechświatem. To jest jak PESEL przypisany do danej osoby: spełnia rolę identyfikacyjną. Wszechświat i my nie składamy się ze stałej materii, jak postrzega go oko ludzkie i dotyk. Jesteśmy formą bardziej lub mniej zagęszczonej energii, która cały czas nieustannie wibruje. 

Energetyczna Koncepcja Życia

Wszystko jest energią, a różni się tylko poziomem wibracji.

Według założeń bioenergoterapii całą przestrzeń, w sposób ciągły, wypełniają inteligentne pola energetyczne. To praźródło wszystkich energii określa się w różnych kulturach jako energię uniwersalną, prane lub chi. Każdy człowiek posiada swoje Indywidualne Pole Życia oraz posiada wszystkie dostępne mu składniki Całego Pola Życia.

Matryca Energetyczna

Ciało fizyczne człowieka zbudowane z gęstej materii otoczone jest subtelną, niewidoczną dla oka warstwą energii, którą nazwano ciałem eterycznym lub matrycą energetyczną. To pierwsza warstwa tak zwanego Biopola, przenikająca cały organizm człowieka. Odwzorowuje dokładnie jego kształt i każdą komórkę w ciele. Tworzy również wewnętrznie spójny system energetyczny człowieka wraz z 7 centrami głównymi, zwanymi czakrami. Uważa się, że matryca energetyczna jest najważniejsza, ponieważ steruje wszystkimi procesami biochemicznymi organizmu i odpowiada za „ożywienie ciała”. Zanim choroba w ciele się zamanifestuje, najpierw powstają zaburzenia w polu energetycznym człowieka. Usunięcie tych zaburzeń najczęściej prowadzi do wyzdrowienia organizmu.

Przyczyny chorób

Przyczyną wielu chorób są zaburzenia w przepływie energii witalnej, a zwłaszcza obniżenie jej poziomu w organizmie. To powoduje obniżenie wibracji całego ciała fizycznego i otwiera możliwość uaktywnienia się wielu chorób.

Wyczerpanie energii i niedobór następują wskutek długotrwałego stresu i napięć. Stan ten uaktywnia choroby, w tym emocjonalne oraz niektóre psychiczne. Słabnie wówczas też nasz metabolizm i układ odpornościowy. W momencie obniżenia wibracji ciała, następuje proces znacznego zagęszczenia energii oraz przemiana materii z ożywionej w nieożywioną i taką energię nazywamy „martwą”. 

Powody zaburzeń energetycznych

Od dawna wiadomo, że zaburzenia energii nie są jednoprzyczynowe, ale wieloprzyczynowe. Najczęstsze przyczyny zaburzeń:

– bloki energetyczne, które zakłócają swobodny przepływ energii w kanałach energetycznych, spowodowane najczęściej przez urazy, stany zapalne, napięcia emocjonalne, psychiczne, stres i toksyny,

– negatywne wpływy energii zewnętrznych (promieniowanie cieków wodnych, smog elektromagnetyczny, linie wysokiego napięcia oraz inne promieniowania),

– odwrócenie przepływu energii w meridianach, 

– odwrócenie polaryzacji czakr,

– zablokowanie funkcji potrójnego ogrzewacza (przepełnienie),

– nadmiar lub niedobór energii,

– obniżenie poziomu wibracji energii życiowej,

– brak harmonizacji całego systemu energetycznego,

– działanie bytów astralnych,

– utrata połączenia z energiami życiowymi związanymi z naturą (z siłami życiowymi pięciu elementów).

Cele bioenergoterapii

Bioenergoterapia to jedna z metod medycyny naturalnej, polegająca między innymi na przekazywaniu energii przez bioenergoterapeutę innym istotom żywym, szczególnie człowiekowi. Bioenergoterapeuta nie leczy i nie diagnozuje w sensie medycznym, tylko lokalizuje zaburzenia energetyczne, z nadmiarów oczyszcza, udrażnia przepływy energii i ją harmonizuje. Obszarem działań bioenergoterapeuty jest System Energetyczny Człowieka. 

Definicja według Jerzego Strączyńskiego

Działania bioenergoterapeuty

W nowoczesnej bioenergoterapii bioenergoterapeuta nie pracuje już za pomocą energii własnej, ponieważ wyczerpuje to nadmiernie jego organizm. 

Bioenergoterapeuta pracuje przy pomocy zewnętrznych energii pranicznych oraz wykorzystaniu oddechu pranicznego, któremu poprzez świadomość nadaje wartość energetyczną. Bioenergoterapeuta poprzez zwolnienie fal mózgowych wchodzi w stan alfa, czyli stan receptywny umysłu. Dzięki kontrolowanej wrażliwości energetycznej potrafi odbierać drogą pozazmysłową informacje o zaburzeniach energetycznych człowieka oraz zastosować odpowiednią terapię. Wprowadzenie chorego  w stan podwyższonej wrażliwości energetycznej następuje poprzez dotyk bioenergoterapeuty. Pacjent może wówczas odczuwać lekkie mrowienie, niepokój, ciepło lub zimno. Każda osoba ma nieco inne odczucia lub żadne u niej nie występują. Nie jest to jednak powód do stresu, ponieważ i tak to działa. 

Każdy bioenergoterapeuta ma swoje wypracowane techniki pracy. Najczęściej są to metody związane z nakładaniem rąk, pracą z wahadłem lub kryształem. Często używa się również wizualizacji, by w ciele pacjenta stworzyć prawidłowy obraz, kreując wirtualny i energetyczny fantom chorego narządu. 

Moc intencji

Bioenergoterapeuta poprzez silną koncentrację umysłu i określoną intencję, która działa jak środek leczniczy, wysyła za pomocą myśli informację do danej części ciała, jak ma ona zadziałać na chorego. Transformowana energia służy bioenergoterapeucie jako fala nośna, a informacja zawarta w myśli jest instrukcją obsługi identyfikującą, jakie wibracje lecznicze należy zastosować. 

Przykładowa sesja

  1. Wywiad

Rozpoczynamy zawsze od zebrania wywiadu na temat choroby, procesu leczenia i stosowanych leków oraz objawów chorobowych. 

  1. Diagnoza wstępna i doprecyzowująca

Następnie przechodzi się do wstępnej diagnozy ogólnej. Wówczas bioenergoterapeuta wchodzi w stan kontrolowany zwiększonej wrażliwości energetycznej, koncentruje umysł i ukierunkowuje go na otrzymanie od podświadomości konkretnych informacji o stanie zdrowia oraz energii pacjenta. Bada przepływy energii, szuka przyczyn zaburzeń i bloków energetycznych związanych z ciałem fizycznym i ciałem eterycznym.

W dalszej części przechodzi się do diagnozy doprecyzowującej, skupiając się tylko na tych obszarach, w których nastąpiło zaburzenie. 

  1. Oczyszczanie i wizualizacja.

Strefa zaburzona zostaje starannie oczyszczona poprzez ruchy dłonią, a negatywna energia o niskiej wibracji spalona i zneutralizowana. Jeżeli bioenergoterapeuta zobaczy lub wyczuje guz, cystę lub torbiel to „włącza” wizualizacje i zajmuje się usunięciem z tego miejsca negatywnej energii, aż do całkowitego zniknięcia.

  1. Energetyzacja i stopniowanie energii

Kolejną fazą może być energetyzacja, czyli proste dawanie energii poprzez dotykanie miejsca lub działania bezdotykowe. Gdy bioenergoterapeuta dotyka chorego organu prawą ręką z przodu, to lewa spoczywa nieco wyżej z tyłu. Element ciepła, jaki odczuwają pacjenci przy przekazywaniu wibracji leczniczych, traktuje się jako falę nośną. Bioenergoterapeuta poprzez koncentrację umysłu kieruje i nadaje fali siłę działania oraz identyfikuje obszar, do którego ma ona dotrzeć. A co ważniejsze nadaje jej najbardziej odpowiedni, leczniczy charakter oraz określa zadania, jakie ma wykonać. Najczęściej można wyodrębnić trzy podstawowe funkcje:

– oczyszczającą,

– wzmacniająco-regenerującą,

– przywracającą prawidłowe funkcje, np. fizjologiczne

5. Równoważenie energii

Na zakończenie zabiegu należy zharmonizować energię pomiędzy organami, poszczególnymi częściami ciała oraz poszczególnymi polami energetycznymi. 

6. Biodiagnoza kontrolna i zakończenie procesu.

Cały zabieg może trwać od 20 minut do godziny. Bioenergoterapeuta nie zajmuje się wszystkimi dolegliwościami tylko wybiera konkretną, by nie przeenergetyzować pacjenta. 

Czasami po zabiegu odczuwa się zimno lub można się nieco gorzej poczuć. To dowód, że terapia działa. 

Pacjent musi zdawać sobie sprawę z tego, że tego typu zabiegi mają charakter uzupełniający i wspomagający terapię medyczną. 

Na co działa bioenergoterapia?

Podobnie jak medytacja i relaksacja bioenergoterapia, redukując stres, znacznie obniża nasze napięcie psychiczne i emocjonalne. Dochodzi do unormowania pracy gruczołów i hormonów i organizm otrzymuje bodziec do samouzdrawiania.

Zostaje pobudzona odporność organizmu, przez co lepiej radzi on sobie z chorobą i infekcjami. Takie problemy, jak bezsenność, depresja, nerwice i różne stany obniżonej siły życiowej zostają odpowiednio uzdrowione. Bioenergoterapia wspiera wychodzenie z nałogów oraz pobudza kreatywność. Radzi sobie z bólami stawów, problemami z przewodem pokarmowym, wydalniczym, krwionośnym oraz nerwowym. Tak naprawdę działa na każdą naszą sferę. 

A sukces wyleczenia zależy od woli i determinacji, zarówno osoby leczonej jak i bioenergoterapeuty


Opublikowano

w

przez

Tagi: